Zemní práce

Nabízíme řadu služeb v oblasti zemní práce

  • Hloubení rýh pro inženýrské sítě, plynové a elektrické přípojky
  • Výkop základů včetně kompletní přípravy podloží základové desky
  • Terénní úpravy
  • Bourací a demoliční práce (ruční a strojní)
  • Zpevnění komunikací (štěrky, asfalty, betony, zámkové dlažby)
  • Studně, septiky a jímky
  • Nakládání a přemisťování zeminy a jiných materiálů