O firmě

Základní informace o společnosti

Založení společnosti DEREZA, s.r.o. v roce 1992 předcházela účast společníků v obchodní společnosti KOZA s.r.o., která byla založena již v roce 1991 a jejím hlavním zaměření byl dovoz a montáž materiálů pro technické zařízení budov.

Aby nově vzniklá společnost mohla pružně reagovat na potřeby trhu a velký rozvoj stavebních projektů, rozšířila svoji působnost i na ostatní části stavební výroby. Díky rozšíření předmětů podnikání a bohatým zkušenostem z oblasti technického vybavení budov se ze společnosti DEREZA s.r.o. stala stabilní a prosperující firma.

Dalším mezníkem ve vývoji společnosti bylo získání certifikátů ČSN EN ISO 9001:2015 o systému řízení jakosti, ČSN EN ISO 14001:2015 o systému enviromentálního managmentu a certifikovaného systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN EN ISO 45001:2018.

Díky výše uvedeným certifikátům se společnost začala účastnit veřejných zakázek v pozici generálního dodavatele v oboru rekonstrukce a novostavby pozemních staveb, které v současné době tvoří převážnou část produkce společnosti.

Strategií společnosti vždy bylo, je a bude maximálně spokojený zákazník, což v praxi znamená dodávat našim klientům vysokou kvalitu prací, služeb, dodržování dohodnutých termínů a cen po celou dobu stavby.

Ke stažení

Certifikát_ISO 9001_2015
Certifikát_ISO 14001_2015
Certifikát_ISO 45001_2018
Certifikát OHSAS 18001_2007
Certifikát o bezpečnosti