O firmě

Základní informace o společnosti

Založení společnosti DEREZA, s.r.o. v roce 1992 předcházela účast společníků v joint venture společnosti KOZA s.r.o.

Rozdělení původní firmy, která byla orientována na dovoz potrubních systémů ze síťovaného polyethylenu a jejich instalaci, přimělo společníky nové firmy rozšířit působnost z oblasti technického zařízení budov na úplné dodávky zahrnující i stavební práce. Tím se firma přizpůsobila požadavkům trhu.

Zkušenosti pracovníků firmy z významných zakázek, dodávek a instalací TZB  byly nejvýznamnějším vkladem do další úspěšné činnosti.

  • Rudolfinum

  • Pražský Hrad

  • Pražské teplárny

  • Paláce Blaník

  • Světozor

  • věznice Ruzyně a Vyšehrady

  • hotely Intercontinental, Jalta, Forum

  • biskupství Hradec Králové

V současné době firma realizuje stavby v plném rozsahu včetně veškerého vybavení a technologií.

Od roku 2006 je firma certifikována systémem řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016 a také systémem environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016. Dále je ve firmě certifikován systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2008.

Ke stažení

Certifikát_ISO 9001_2015
Certifikát_ISO 14001_2015
Certifikát_ISO 45001_2018
Certifikát OHSAS 18001_2007
Certifikát o bezpečnosti