O nás

Založení společnosti DEREZA s.r.o. v roce 1992 předcházela účast společníků v joint venture společnosti KOZA s.r.o.

Rozdělení původní firmy, která byla orientována na dovoz potrubních systémů ze síťovaného polyethylenu a jejich instalaci, přimělo společníky nové firmy rozšířit působnost z oblasti technického zařízení budov na úplné dodávky zahrnující i stavební práce. Tím se firma přizpůsobila požadavkům trhu.

VÍCE O NÁS

O nás

Zkušenosti pracovníků firmy z významných zakázek, dodávek a instalací TZB (Rudolfinum, Pražský Hrad, Pražské teplárny, Paláce Blaník, Světozor, věznice Ruzyně a Všehrdy, hotely Intercontinental, Jalta, Forum, biskupství Hradec Králové, a mnoho dalších) byly nejvýznamnějším vkladem do další úspěšné činnosti.

V současné době firma realizuje stavby v plném rozsahu včetně veškerého vybavení a technologií.

Od roku 2006 je firma certifikována systémem řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016 a také systémem environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016. Dále je ve firmě certifikován systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2008.

Kontakty

Reference

AMU – Generální rekonstrukce a oprava objektu Tržiště 20

Celková rekonstrukce objektu AMU, provedení půdní vestavby, restaurování historického krovu, výměna střešního pláště, výměna oken a dveří
Vestavba osobního výtahu do celoprosklené ocelové konstrukce.
Kompletní výměna ZTI, elektroinstalace

Více referencí